Statsbygg bistår statlige virksomheter ved søk av leielokaler over hele Norge. På disse sidene har du løpende oversikt over aktive søk som du kan svare på.
Vi søker for tiden etter