Svarfrist: ‎fredag‎ ‎20‎. ‎mai‎ ‎2022

Tolletaten søker etter nye kontorlokaler i Tromsø, til ca. 30 ansatte

Det søkes etter fleksible lokaler, med ønsket overtakelse mellom Q4 2023 og Q1 2024

Publisert: ‎mandag‎ ‎2‎. ‎mai‎ ‎2022

Kontaktperson

Hildershavn, Guro

Hildershavn, Guro

Prosjektleder

Send E-post

Tolletaten i Tromsø søker lokaler i nærhet til offentlig kollektivknutepunkt med god tilgjengelighet for gange og sykkel. Tolletaten har behov for moderne, fleksible og funksjonelle lokaler med nøktern god standard. Det stilles krav til 5 innendørs parkeringsplasser til utrykningskjøretøy i umiddelbar nærhet til kontorlokalene.

Tolletaten har fokus på effektiv areal- og ressursbruk, og gjenbruk som bidrar til sirkulærøkonomi og lavest mulig klimagassutslipp.

Ønsket overtakelse er mellom Q4 2023 - Q1 2024, og leieperioden er anslått til å være 7 år, men ytterligere opsjoner kan være aktuelt.

Tolletaten har satt av uke 21 til befaringer av aktuelle lokaler.

Kartet i annonsen viser ønsket lokalisering, der den opptegnede figuren på Tromsøya viser søkeområdet Tolletaten ønsker å motta indikative tilbud fra.

Logg inn på statensinnleie.no for å tilby potensielle leieobjekter.

Spørsmål knyttet til Tolletaten henvendes til Nicolas Tvinde, nicolas.tvinde@toll.no, tlf.: 936 93 362.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Statsbygg v/prosjektleder Guro Hildershavn, guhi@statsbygg.no, tlf.: 971 80 517.

Tilleggsinformasjon

Beliggenhet

FYLKE: Troms og Finnmark

BY/STED: Tromsø

Tid og areal

OVERTAKELSE: ‎30‎.‎09‎.‎2023 - ‎30‎.‎03‎.‎2024

LEIEPERIODE: 7 år

AREAL: 350kvm - 550kvm

Transport

KOLLEKTIVTRANSPORT: 750m