Svarfrist: ‎fredag‎ ‎27‎. ‎mai‎ ‎2022

Statsbygg søker på vegne av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) etter nye kontorlokaler i Tønsberg

Det søkes etter fleksible og tidsriktige lokaler til ca. 150 ansatte, med sentral beliggenhet ift. kollektivknutepunkt, ca. 2 700 – 3 450 m2 BTA

Publisert: ‎onsdag‎ ‎11‎. ‎mai‎ ‎2022

Kontaktperson

Røyne, Håvard

Røyne, Håvard

Prosjektleder

Send E-post

Bufdir skal ha optimaliserte, tidsriktige og miljøvennlige lokaler tilpasset et moderne arbeidsplasskonsept som støtter varierende arbeidsformer, økt grad av digital samhandling og prosjektarbeid.

Bufdir har fokus på effektiv areal- og ressursbruk, og gjenbruk som bidrar til sirkulærøkonomi og lavest mulig klimagassutslipp. Fasiliteter som kan deles med andre brukere i bygget, slik som kantine, store møterom, trimrom og sykkelparkering vil bli ansett som en fordel.

Sykkelparkering med tilhørende garderobefasiliteter forutsettes. Det bør også være enkel tilgang til privat leie av p-plasser for de ansatte, minimum 50 p-plasser, hvorav mulighet for el-bil lading.

Ønsket overtakelse er 1. oktober 2023. Tidligere eller senere overtakelse kan også vurderes. Leieperioden er 10 år, og ytterligere opsjoner kan være aktuelt.

Logg inn på statensinnleie.no for å tilby potensielle leieobjekter.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Statsbygg v/Håvard Røyne, hroy@statsbygg.no, tlf. 900 90 170.

Tilleggsinformasjon

Beliggenhet

FYLKE: Vestfold og Telemark

BY/STED: Tønsberg

Tid og areal

OVERTAKELSE: ‎30‎.‎09‎.‎2023 - ‎29‎.‎09‎.‎2033

LEIEPERIODE: 10 år

AREAL: 2700kvm - 3450kvm

Transport