Svarfrist: ‎mandag‎ ‎27‎. ‎mars‎ ‎2023

Statsbygg søker på vegne av Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA) etter kontorlokaler i Oslo sentrum

DOGA søker lokaler som inspirerer og tilrettelegger for å tenke nytt og arbeide på nye måter. Ønskelig med forbilledlig bruk av design og arkitektur.

Publisert: ‎søndag‎ ‎5‎. ‎mars‎ ‎2023

Kontaktperson

Hildershavn, Guro

Hildershavn, Guro

Prosjektleder

Send E-post

Design og arkitektur Norge, DOGA, er en del av regjeringens virkemiddelapparat som jobber med innovasjon og verdiskaping. DOGA fasiliterer samarbeid mellom aktører i privat næringsliv og offentlig sektor. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom bruk av design og arkitektur.

DOGA ønsker lokaler som har effektiv areal- og ressursbruk, og gjenbruk som bidrar til sirkulærøkonomi og lavest mulig klimagassutslipp. Det er ønskelig med fleksible og arealeffektive lokaler ved forbilledlig bruk av gode design og arkitektoniske løsninger.

Fasiliteter som kan deles med andre brukere i bygget, slik som kantine, møterom/arrangementsfasiliteter og sykkelparkering vil bli ansett som en fordel. Kontorløsning på ett plan er å foretrekke. Arealspennet inkluderer kontorarbeidsplasser, arealer for workshops og lokaler for mindre samlinger (100 personer).

Ønsket overtakelse er august/september 2024, og leieperioden er anslått til å være 10 år, men ytterligere opsjoner kan være aktuelt.

Søkekartet øverst i annonsen indikerer hvilket området som er ønsket, men beliggenheter utenfor figuren vil ikke bli diskvalifisert.

Tilleggsinformasjon

Beliggenhet

FYLKE: Oslo

BY/STED: Oslo

Tid og areal

OVERTAKELSE: ‎31‎.‎07‎.‎2024 - ‎31‎.‎08‎.‎2024

LEIEPERIODE: 10 år

AREAL: 600kvm - 900kvm

Transport

KOLLEKTIVTRANSPORT: 500m

P-PLASSER, SYKKEL: 15 stk

P-PLASSER, BIL: 0 stk

LADEPUNKTER: 0 stk