Svarfrist: fredag 19. april 2024

UiB søker etter magasinlokaler til de kulturhistoriske samlinger i Bergen

Det søkes etter ca. 700 - 1500 m2 BTA i nærhet til campus på Nygårdshøyden

Publisert: torsdag 21. mars 2024

Kontaktperson

Hildershavn, Guro

Hildershavn, Guro

Prosjektleder

Send E-post

Magasinlokalene innehar spesielle tekniske krav knyttet til klimakonsept, brannkonsept, bæreevne dekke, god takhøyde, utforming osv. Dette må avklares nærmere i videre prosess. I første omgang ønsker UiB å få spilt inn lokaler som kan tilpasses kravene, der gulvarealet må ha en kapasitet på 700 - 1500 m2 BTA avhengig av takhøyde, svingradius etc. Lokalene må ha enkel tilkomst for lastebil og lossing/last.

Lokalene bør ha en kort og effektiv kjørevei fra Nygårdshøyden, maks 10-15 minutters kjøretur, og ligge i nærhet av kollektivtransport.

Det antas at det i perioder vil være mellom 1-5 ansatte med dagligvirke i lokalene slik at lagerlokalene bør ha tilgang til 1-2 kontorplasser med tilhørende spiserom, kjøkkenkrok, toalett og garderobe.

UiB har fokus på effektiv areal- og ressursbruk, og gjenbruk som bidrar til sirkulærøkonomi og lavest mulig klimagassutslipp. Fasiliteter som kan deles med andre brukere i bygget vil bli ansett som en fordel.

Ønsket overtakelse er ved årsskiftet 24/25. Leieperioden er anslått til å være 10 år, men ytterligere opsjoner på 5 år + 5 år på eksisterende vilkår kan være aktuelt.

Tilleggsinformasjon

Beliggenhet

FYLKE: Vestland

BY/STED: Bergen

Tid og areal

OVERTAKELSE: 30.11.2024 - 30.12.2024

LEIEPERIODE: 10 år

AREAL: 700kvm - 1500kvm

Transport

P-PLASSER, BIL: 2 stk