Svarfrist: ‎fredag‎ ‎24‎. ‎mars‎ ‎2023

Statsbygg søker på vegne av Kartverket etter kontorlokaler i Stavanger

Det søkes etter anslagsvis 1 850 - 2 300 kvm BTA kontorlokaler

Publisert: ‎torsdag‎ ‎9‎. ‎mars‎ ‎2023

Kontaktperson

RØYNE, HÅVARD

RØYNE, HÅVARD

Prosjektleder

Send E-post

Kartverket i Stavanger søker moderne lokaler i nærhet til offentlig kollektivknutepunkt med god tilgjengelighet for gange og sykkel. Kartverket har behov for moderne, fleksible og funksjonelle lokaler med nøktern god standard.

Kartverket har fokus på effektiv areal- og ressursbruk, og gjenbruk som bidrar til sirkulærøkonomi, lavest mulig klimagassutslipp og som bidrar til statlige klimamålsetninger.

Tidligere overtakelse kan vurderes. Leieperiode er anslått til å være 10 år, med opsjoner på to ganger inntil 5 år.

Søkekartet øverst i annonsen indikerer hvilket området som er ønsket, men beliggenheter utenfor figuren vil ikke bli diskvalifisert.

Tilleggsinformasjon

Beliggenhet

FYLKE: Rogaland

BY/STED: Stavanger

Tid og areal

OVERTAKELSE: ‎28‎.‎02‎.‎2025 - ‎28‎.‎02‎.‎2025

LEIEPERIODE: 10 år

AREAL: 1850kvm - 2300kvm

Transport

P-PLASSER, SYKKEL: 40 stk

P-PLASSER, BIL: 1 stk

LADEPUNKTER: 0 stk